Success
Eroare

ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT

Periș - Ilfov 21-02-2023
ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT - popic.ro

ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT

GRATUIT

Periș - Ilfov 21-02-2023

Primăria comunei Periș organizeaza concurs pentru ocuparea postului de: MUNCITOR CALIFICAT Condiţiile specifice a) studii generale b) vechime în specialitatea studiilor necesare: nu se solicită vechime Condiţii de participare la concursurs a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România; b) Cunoaşte limba română, scris si vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitaţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, dupa caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Periș, str.Principală nr.211, judeţul Ilfov, astfel: a) proba practică: 27.02.2023, ora.10:00 b) interviul: 28.02.2023, ora 10:00 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Periș, până la data de 18.02.2023.

Link catre website
Afiseaza un link catre website-ul tau pentru doar 1 credit!
Aproximativ 0,05 Lei

Activeaza promovarea

Contacteaza vanzatorul

Anunt: ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT Id anunt: #9735
GRATUIT
07xx - AFIŞEAZĂ
SALVEAZĂ ANUNȚUL

DE adaugat

Anunturi similare